Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 51
Năm 2021 : 348
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DANH MỤC LỰU CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM 2020 -2021

PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

TRƯỜNG TH LƯƠNG PHONG SỐ 2
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: /QĐ-THLP2

 

Lương Phong, ngày tháng 4 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG PHONG SỐ 2

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ tr­ường Tiểu học;

Căn cứ phê duyệt danh mục mục sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 được dùng trong trường Tiểu học Lương Phong số 2 (theo biểu danh mục sách giáo khoa lớp 1 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận chuyên môn nhà trường và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Như Điều 3.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Chu Thị Bích

 

 

DANH M ỤC

Sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-THLP2 ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Phong số 2)

 

 

STT

Tên sách

Bộ sách

Tác giả

 

Nhà xuất bản

 

Giá tiền

1

Âm nhạc 1

Cánh Diều

 

Lê Anh Tuấn (Chủ biên)

 

Đại học Sư phạm HCM

 

12.000

2

Đạo đức 1

 

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

 

Phạm Quỳnh (Chủ biên)

 

NXB GD

Việt Nam

 

15.000

3

Giáo dục thể chất 1

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Nguyễn Duy Quyết

(Chủ biên)

NXB GD

Việt Nam

 

16.000

4

Mĩ thuật 1

 

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Nguyễn Tấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (CB)

NXB GDViệt Nam

 

15.000

5

Tiếng Việt 1

 

Cánh Diều

Nguyễn Minh Thuyết (TCB)

Đại học Sư phạm HCM

67.000

6

Toán 1

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (TCB)

NXB GDViệt Nam

33.000

7

Tự nhiên và Xã hội 1

 

Cánh Diều

 

Mai Sỹ Tuấn (TCB)

 

NXB Đại học Sư phạm

 

27.000

8

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 1

(I-Learn Smart Start)

 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

(Chủ biên)

 

NXB Sư phạm HCM

78.000

9

H ĐTN ST1

 

Cùng học để phát triển năng lực

 

Lưu Thu Thủy (TCB)

 

NXB GD

Việt Nam

 

18.000

(Danh mục gồm 09 đầu sách giáo khoa lớp 1)

 

 


Tác giả: Công Phúc
Nguồn:hiephoabacgiang.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới