Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 84
Năm 2022 : 1.438
Ngày ban hành:
28/07/2022
Ngày hiệu lực:
28/07/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/05/2022
Ngày hiệu lực:
27/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/05/2022
Ngày hiệu lực:
20/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 66/PGD&ĐT ngày 25/02/2022 của Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa về việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới;

Trường TH Lương Phong số 2 báo cáo kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường như sau:

Ngày ban hành:
26/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/10/2021
Ngày hiệu lực:
07/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/09/2021
Ngày hiệu lực:
16/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2021
Ngày hiệu lực:
10/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Ngày ban hành:
08/02/2017
Ngày hiệu lực:
08/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới