Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 84
Năm 2022 : 1.438
 10/08/22  Thông báo  
Thực hiện Công văn số 294/PGD&ĐT ngày 25/7/2022 về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023; tổ chức ôn tập, kiểm tra đánh giá học sinh phải rèn luyện trong hè năm 2022.Trường Tiểu học Lương Phong số 2 thông báo kế hoạch tuyển sinh trẻ sinh năm 2016 vào lớp 1 năm học 2022-2023 cụ thể ...
 10/08/22  Thông báo  
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường tiểu học;Căn cứ Công văn số 294/PGDĐT ngày 25/7/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệp Hòa về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023; tổ chức ôn tập, kiểm tra đánh ...
 22/06/22  Thông báo  15
Căn cứ công văn số 211/PGDĐT ngày 08/5/2021 của PGD huyện Hiệp Hòa về việc xét hoàn thành chương trình tiểu học năm 2020- 2021 và tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022
 22/06/22  Thông báo  9
Căn cứ Công văn số 305/PGDĐT ngày 27/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệp Hòa về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022; tổ chức ôn tập, kiểm tra đánh giá học sinh phải rèn luyện trong hè năm 2021
 22/06/22  Thông báo  10
Thực hiện Kế hoạch số: 90/KH-UBND huyện Hiệp Hòa ngày 19/6/2021 về việc tuyển sinh năm học 2021-2022.
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới