Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 84
Năm 2022 : 1.438
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TIN CHI BỘ (Nghị quyết Đại hội CB nhiệm kỳ 2022-2025)

Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Lương Phong số 2 nhiệm kỳ 2022- 2025 được tiến hành từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 20/5/2022 tại Văn phòng nhà trường,  với sự có mặt của  15/15 đại biểu chính thức được triệu tập.

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ

2022-2025

 

Số  01 - NQ/ĐH

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Lương Phong, ngày 20 tháng 5  năm 2022

 

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Lương Phong số 2 nhiệm kỳ 2022- 2025 được tiến hành từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 20/5/2022 tại Văn phòng nhà trường,  với sự có mặt của  15/15 đại biểu chính thức được triệu tập.

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 hành trình Đại hội; bầu Ban Chi ủy chi bộ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Sau khi thảo luận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng uỷ; Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Đại hội khẳng định:

 

I. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ trường Tiểu học Lương Phong số 2 đã lãnh đạo đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra. Chất lượng giáo dục của nhà trường có sự chuyển biến tích cực và dần đi vào thực chất; các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động tập thể, hoạt động TDTT được quan tâm đầu tư nhằm hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất cho HS; số học sinh tham gia giao lưu cấp huyện hàng năm đạt khá cao; chất lượng đội ngũ có nhiều tiến bộ vượt bậc (Chu kỳ 2019-2021 nhà trường đạt 06 GVDG cấp huyện). Cơ sở vật chất nhà trường có nhiều thay đổi, ngày một khang trang, vận hành tốt, trang thiết bị giảng dạy được hiện đại hóa; cảnh quan sư phạm nhà trường luôn đảm bảo: xanh, sạch, đẹp và an toàn; Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Việc thực hiện 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “tăng cường xây dựng , chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đực, lối sống, ý thức trách nhiệm trong cán bộ đảng viên và cán bộ giáo viên.

 Trong nhiệm kỳ qua, hàng năm, Chi bộ đều được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh, Nhà trường luôn giữ vững danh hiệu “trường Chuẩn quốc gia, tập thể lao động tiên tiến” và duy trì ở tốp 15/35 trường trong huyện; các tổ chức đoàn thể được xếp loại vững mạnh. Vị thế nhà trường được nâng lên rõ rệt.

           II. Đại hội tập trung thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:

1- Lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị

* Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỉ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 99%.

         - Học sinh hoàn thành chương trình lớp học hàng năm đạt 99% trở lên và 100% học sinh HTCTTH.

- Số lớp được học 2 buổi/ngày đạt 70% trở lên.

- 100% số HS lớp 3,4,5 được học tiếng Anh 4 tiêt/tuần, 100% lớp 1,2 được học tiếng Anh 2 tiết/tuần.  100% học sinh khối 3,4,5 được học tin học.

- Số HS được khen thưởng hàng năm đạt trên 70%.

- Tổ chức tốt các HĐTNST và TDTT cho học sinh.

- 80% CBGV đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

- 100% cán bộ giáo viên biết sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đặc biệt trong việc dạy học trực tuyến.

- 70% đảng viên là giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi từ cấp trưởng trở lên, không vi phạm quy chế chuyên môn, đi đầu trong ứng dụng CNTT.

- Hàng năm, có từ 1 đến 2 đ/c đạt CSTĐ cấp cơ sở; 70% đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Tham mưu đề xuất mở rộng diện tích, xây dựng phòng học kiên cố, xóa phòng học cấp 4; xây dựng nhà trường ngày càng khang trang, sạch, đẹp và an toàn.

- Đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy- học. Phấn đấu đạt công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1 (lần 3) trong năm 2022 hoặc năm 2023 (do cơ sở vật chất chưa đảm bảo).

- Thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến. Cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

          2- Về công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể

a) Công tác xây dựng Đảng

- 100% cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghe thông tin thời sự và thông tin nội bộ.

- 100% đảng viên có tư tưởng lập trường chính trị vững vàng, nói và làm theo nghị quyết của Đảng các cấp; không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

-  Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 100% đảng viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, ngành và pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng.

- 100% cán bộ, đảng viên tiếp tục đăng ký và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Chi bộ đảm bảo sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng (1 lần/tháng); sinh hoạt theo chuyên đề (mỗi quý 1 chuyên đề), đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Phấn đấu trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 02 đảng viên trở lên. Kiểm tra, giám sát từ 6-8 đảng viên.

b) Công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể

Chi bộ lãnh đạo tổ chức công đoàn, chi đoàn, liên đội cải tiến nội dung và phương pháp hoạt động sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao. Kiện toàn tổ chức các đoàn thể theo điều lệ và hướng dẫn của đoàn thể cấp trên.

Phấn đấu xếp loại hàng năm: Công đoàn: Vững mạnh; Chi đoàn: Vững mạnh; Liên đội: Tốt.

III- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022;  kết quả bầu Ban chi ủy, chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025.

IV- Giao Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 căn cứ vào nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên.

Nghị Quyết Đại hội chi bộ trường Tiểu học Lương Phong số 2 nhiệm kỳ 2022-2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2022./.

                                                          T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

                                            BÍ THƯ

 

 

                                           Trần Ngọc Sang

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trần Ngọc Sang - BTCB
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới