Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Lương Phong số 2

Sơn Quả 1 Lương Phong
3.873.181
c12luongphong2@bacgiang.edu.vn