Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 84
Năm 2022 : 1.438
 06/06/22  3 Công khai  11
Thực hiện nhiệm vụ công khai trong năm học 2021-2022 về chất lượng giáo dục trong nhà trường, Trường Tiểu học Lương Phong số 2 thực hiện Công khai biểu 06 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017- Chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 (chi tiết theo file đính kèm).
 06/06/22  3 Công khai  10
Thực hiện công khai để người học, các thành viên của nhà trường, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà ...
 26/07/22  3 Công khai  15
Căn cứ Kế hoạch xây dựng trường Chuẩn Quốc gia, Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học tiếng Anh của UBND huyện Hiệp Hòa và Phòng GD&ĐT;           Căn cứ điều kiện thực tế địa phương và nhà trường, Trường Tiểu học Lương Phong số 2 xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2022-2027 cụ thể ...
 28/09/21  Tin tức  55
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới